Röda och gula modeller

 

Landsverk i Landskrona tillverkade inte bara stora maskiner utan även modeller i olika skalor. Modeller av grävmaskiner, dumprar och tipptruckar användes på olika sätt vid mässor, för utbildning av maskinister eller som reklam till kunder. En del snygga modeller visade hur designen kunde se ut.

Modellerna är från 6 cm till 40 cm långa. De minsta maskinerna i skala H0 (1:86), körde tunga lass hos Lödde Gräv & Schakt.

Maskinerna fotograferades i före detta grusgropen i Saxtorp där Landsverk även filmade produkter på sin tid.